Příroda je svobodná, zábavná a je úžasným učitelem

Lesní školka Nad Klenicí je pro předškolní děti z Mladé Boleslavi a okolí. Principem našeho počínání je vést děti k zodpovědnosti, úctě k sobě i k ostatním, podporovat vztah dětí k místu, kde žijeme a poznávat okolí tím, že prožíváme změny ročních období, počasí i proměny během dne. Klademe důraz na pohodu dětí, zdravý životní styl, pohyb a dobré mezilidské vztahy.

Máme zázemí v Jemníkách a pro chladnější část roku na Štěpánce. Děti s námi mají možnost vybít venku přebytečnou energii, pozorovat svět okolo sebe a poznávat jej všemi smysly. Častý kontakt dětí s přírodou vede k rozvoji dětské kreativity, motoriky, je podporováno vědomí sounáležitosti mezi dětmi navzájem a se živou a neživou přírodou. Děti jsou v malé skupině, což umožňuje respektovat jejich přání a potřeby, rozvíjet spolupráci mezi dětmi a plně vnímat každou osobnost. Děti se seznamují s místem a přírodním prostředím, které je jim blízké, a vytváří si k němu pozitivní vztah. Pestrý program navazuje na roční období a místo, jež se daný den stává učebnou pod širým nebem. Kromě zdravého tělesného i duševního rozvoje dítěte usilujeme o to, aby každé dítě zůstalo samo sebou - učíme se navzájem sdělovat a přijímat emoce, aby k nám nechodily nemoce...! :)

Velmi důležitá je spolupráce s rodiči, pořádáme společné akce a rodiče mohou být přítomni našemu programu. Spolupracujeme také s dalšími subjekty (Junák, Ekocentrum Zahrada) a účastníme se různých programů pro školky. 

Iniciátorkou realizace klubu je Jana Krumpholcová, matka tří dětí, která je přesvědčena, že princip fungování lesních školek jako jeden z mála podporuje individualitu dítěte, pomáhá dětem růst v samostatného, zodpovědného a sebevědomého člověka. 

Případní zájemci se mohou informovat na prirodu.detem@seznam.cz. Veškeré dotazy rády zodpovíme.

Tým „Přírodu dětem“.

 

Novinky

25.04.2016 21:48
Vážení zájemci o docházku do lesní školky Nad Klenicí,  zašlete nám mail a rádi vám pošleme...
04.09.2015 20:22
Aktivní letní program v lesní školce Nad Klenicí Červenec – srpen 2015 Naše lesní školka...
18.03.2015 15:43
Děkujeme deníku za zájem o naši...
23.12.2014 16:37
10.11.2014 15:51
25. výročí sametové revoluce a obnovení svobody v našem státě si připomeneme průvodem od divadla na...
09.09.2014 15:14
Chladná rána oznamují blížící se podzim. V přírodě vše dozrává. Rostliny rozsévají semena, která...
26.08.2014 22:05
Milí rodiče, ještě máte možnost přihlásit své dítě k pravidelné docházce do lesní školky!...
04.08.2014 20:30
Pořádáme LETNÍ SLAVNOST na tajném místě! :)   Sraz je v pátek 22. srpna v 16 hodin u...
24.07.2014 13:45
Již příští týden, tj. 30.7. - 1.8. se zúčastníme letní školy, pořádané Asociací lesních mateřských...
<< 1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

Kontakt

Spolek Lesní mateřská škola Nad Klenicí Korespondenční adresa:
Šmilovského 232/11,
293 01 Mladá Boleslav
+420 728 229 188 email:prirodu.detem@seznam.cz