Příroda je svobodná, zábavná a je úžasným učitelem

Lesní školka Nad Klenicí je pro předškolní děti z Mladé Boleslavi a okolí. Principem našeho počínání je vést děti k zodpovědnosti, úctě k sobě i k ostatním, podporovat vztah dětí k místu, kde žijeme a poznávat okolí tím, že prožíváme změny ročních období, počasí i proměny během dne. Klademe důraz na pohodu dětí, zdravý životní styl, pohyb a dobré mezilidské vztahy.

Máme zázemí v Jemníkách a pro chladnější část roku na Štěpánce. Děti s námi mají možnost vybít venku přebytečnou energii, pozorovat svět okolo sebe a poznávat jej všemi smysly. Častý kontakt dětí s přírodou vede k rozvoji dětské kreativity, motoriky, je podporováno vědomí sounáležitosti mezi dětmi navzájem a se živou a neživou přírodou. Děti jsou v malé skupině, což umožňuje respektovat jejich přání a potřeby, rozvíjet spolupráci mezi dětmi a plně vnímat každou osobnost. Děti se seznamují s místem a přírodním prostředím, které je jim blízké, a vytváří si k němu pozitivní vztah. Pestrý program navazuje na roční období a místo, jež se daný den stává učebnou pod širým nebem. Kromě zdravého tělesného i duševního rozvoje dítěte usilujeme o to, aby každé dítě zůstalo samo sebou - učíme se navzájem sdělovat a přijímat emoce, aby k nám nechodily nemoce...! :)

Velmi důležitá je spolupráce s rodiči, pořádáme společné akce a rodiče mohou být přítomni našemu programu. Spolupracujeme také s dalšími subjekty (Junák, Ekocentrum Zahrada) a účastníme se různých programů pro školky. 

Iniciátorkou realizace klubu je Jana Krumpholcová, matka tří dětí, která je přesvědčena, že princip fungování lesních školek jako jeden z mála podporuje individualitu dítěte, pomáhá dětem růst v samostatného, zodpovědného a sebevědomého člověka. 

Případní zájemci se mohou informovat na prirodu.detem@seznam.cz. Veškeré dotazy rády zodpovíme.

Tým „Přírodu dětem“.

 

Novinky

17.09.2013 20:35
Milí rodiče našich vašich dítek, kteří s námi budou již brzy trávit...
08.09.2013 21:23
Srdečně vás zveme na přátelskou akci na Štěpánce, kterou však nepořádáme my, jak bylo uvedeno v...
08.09.2013 21:03
Vážení rodiče a přátelé, srdečně zveme vaše děti na zahájení kroužků lesního klubu ve středu 25....
22.08.2013 22:11
Milí rodiče, od září budeme fungovat ve středu odpoledne od 14:30 do 17:30 a ve čtvrtek dopoledne,...
21.08.2013 22:28
Finanční sbírka na podporu naší činnosti byla ukončena. Podařilo se vybrat 6 300 Kč, za které velmi...
14.08.2013 22:46
Iniciativa Nelly Burešové ohledně finanční podpory našemu klubu vyprší 19. srpna a dosud se...
13.07.2013 22:33
I když naším cílem je být s dětmi co nejvíce venku, přeci jen potřebujeme vybavit naše zázemí. Je...
02.07.2013 12:32
Dne 13. června jsme s dětmi zasadili fazolky - a takhle nám povyrostly! Když s dětmi zajdete na...
02.07.2013 00:00
Dnes byla spuštěna naše nová webová prezentace :) Abychom umožnili zájemcům dozvědět se o nás více,...
29.06.2013 14:56
Dne 26.6. 2013 byl zveřejněn krátký článek o naší iniciativě na mb-net.cz...
<< 1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

Kontakt

Spolek Lesní mateřská škola Nad Klenicí Korespondenční adresa:
Šmilovského 232/11,
293 01 Mladá Boleslav
+420 728 229 188 email: prirodu.detem@seznam.cz