Příroda je svobodná, zábavná a je úžasným učitelem

Lesní školka Nad Klenicí je pro předškolní děti z Mladé Boleslavi a okolí. Principem našeho počínání je vést děti k zodpovědnosti, úctě k sobě i k ostatním, podporovat vztah dětí k místu, kde žijeme a poznávat okolí tím, že prožíváme změny ročních období, počasí i proměny během dne. Klademe důraz na pohodu dětí, zdravý životní styl, pohyb a dobré mezilidské vztahy.

Máme zázemí v Jemníkách a pro chladnější část roku na Štěpánce. Děti s námi mají možnost vybít venku přebytečnou energii, pozorovat svět okolo sebe a poznávat jej všemi smysly. Častý kontakt dětí s přírodou vede k rozvoji dětské kreativity, motoriky, je podporováno vědomí sounáležitosti mezi dětmi navzájem a se živou a neživou přírodou. Děti jsou v malé skupině, což umožňuje respektovat jejich přání a potřeby, rozvíjet spolupráci mezi dětmi a plně vnímat každou osobnost. Děti se seznamují s místem a přírodním prostředím, které je jim blízké, a vytváří si k němu pozitivní vztah. Pestrý program navazuje na roční období a místo, jež se daný den stává učebnou pod širým nebem. Kromě zdravého tělesného i duševního rozvoje dítěte usilujeme o to, aby každé dítě zůstalo samo sebou - učíme se navzájem sdělovat a přijímat emoce, aby k nám nechodily nemoce...! :)

Velmi důležitá je spolupráce s rodiči, pořádáme společné akce a rodiče mohou být přítomni našemu programu. Spolupracujeme také s dalšími subjekty (Junák, Ekocentrum Zahrada) a účastníme se různých programů pro školky. 

Iniciátorkou realizace klubu je Jana Krumpholcová, matka tří dětí, která je přesvědčena, že princip fungování lesních školek jako jeden z mála podporuje individualitu dítěte, pomáhá dětem růst v samostatného, zodpovědného a sebevědomého člověka. 

Případní zájemci se mohou informovat na prirodu.detem@seznam.cz. Veškeré dotazy rády zodpovíme.

Tým „Přírodu dětem“.

 

Novinky

16.03.2020 23:16
V důsledku přijetí preventivních opatření proti šíření nového koronaviru jsme se školku rozhodli...
13.04.2018 17:09
Při vašem nákupu přes internet můžete nakupovat přes GIVT - internetový projekt, který...
29.12.2017 18:12
Nástup do hromadného vzdělávacího zařízení je jednou z nejzásadnějších...
14.06.2017 22:23
Srdečně zveme zájemce i zvědavce na společně prožitý den! :) Čeká vás poznání nového...
05.05.2017 16:15
Webové stránky slouží pouze jako zdroj základních informací o našem spolku, veškerou...
05.05.2017 14:42
Lesní školka Nad Klenicí nepořádá zápisy pro nováčky, ale je možné hlásit se průběžně během roku na...
11.05.2016 20:39
Do Vinařic za zvířátky a přechod Chlumu Na dnešní den jsme měli domluvenou návštěvu...
28.04.2016 20:14
Lesní školka se vypravila do Dobrovického muzea na výstavu ŠILI ŠEVCI, ŠILI BOTY, spojenou...
1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

Kontakt

Spolek Lesní mateřská škola Nad Klenicí Korespondenční adresa:
Šmilovského 232/11,
293 01 Mladá Boleslav
+420 728 229 188 email:prirodu.detem@seznam.cz